PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY HANÁ LITOVELSKÉ POMORAVÍ NÍZKÝ JESENÍK HRUBÝ JESENÍK ŠUMPERK OKRES JESENÍK HLAVNÍ STRANA OKRES PŘEROV OKRES PROSTĚJOV OKRES OLOMOUC ŠUMPERK OKRES JESENÍK ČESKÁ REPUBLIKA
Úterý 18.06.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Krajský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Olomoucký kraj
Zajímavosti kraje
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
Sdružení a spolky
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality a zprávy
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
LÁZEŇSTVÍ
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
FOLKLÓR A TRADICE
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

HOLUB Petr, PaedDr., tajemník MěÚ Šumperk

Tajemník Městského úřadu Šumperk:
PaedDr. Petr Holub


Tajemník MěÚ je zaměstnancem města a plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Do funkce je jmenován se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje starostou. Tajemník MěÚ je za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi. Při výkonu funkce tajemník MěÚ
- plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou města nebo starostou,
- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu obce,
- stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
- schvaluje návrhy vedoucích odborů a kanceláře tajemníka na změny platů a stanovení odměn zaměstnanců zařazených do odborů a kanceláře tajemníka MěÚ, pracovní náplně zaměstnanců, návrhy na zdokonalení řídících a informačních systémů a materiálně-technického vybavení MěÚ,
- řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do MěÚ,
- podává radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů MěÚ a návrhy jejich platů,
- spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady města,
- vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydává-li je rada města,
- účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním,
- tajemník MěÚ řídí, kontroluje a koordinuje činnost jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť MěÚ. Tajemník jedná jménem MěÚ. V rozsahu stanoveném organizačním řádem, nebo na základě zmocnění tajemníka jednají jménem MěÚ též vedoucí odborů a kanceláře tajemníka. Ostatní zaměstnanci mohou jménem úřadu jednat jen na základě zmocnění tajemníka MěÚ.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Šumperk
PaedDr. Petr Holub
nám. Míru 1
787 93 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 388 111
(+420) 583 388 522
fax: (+420) 583 214 188

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 24.05.2004 v 10:46 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA